Logo izolace | Aerogel

Historie tepelných izolací Aerogel

Objev aerogelu není nijak nový. Už ve 30. letech 20. století přišli na postup jeho výroby vědci z americké Stanford University. Metodou superkritického vysoušení se jim podařilo vysušit kapalný gel tak, aby neztratil svůj tvar. Vedle fantastických vlastností aerogelu se však projevily také problémy s jeho výrobou. Výroba byla poměrně nebezpečná, protože se pracovalo za vysokých teplot a tlaků s jedovatými parami metanolu. Díky tomu se zdálo prakticky nemožné připravit sériovou výrobu aerogelu pro technické využití.

Aerogel byl znovu objeven díky kosmickému výzkumu. Vědcům se podařilo zjednodušit a zefektivnit metodu superkritického vysoušení a tím nastartovat následný rychlý rozvoj tohoto materiálu.

Aerogel byl využit v roce 1997 v rámci významné mise sondy PathFinder. Vozítko několik dní křižovalo povrch Marsu. Nebylo vybaveno žádným zdrojem tepla, přestože při teplotách až -100 °C by elektronika vozítka rozhodně nemohla pracovat. PathFinder byl izolován aerogelem, který uvnitř přístroje udržoval příznivou teplotu, a to jen zadržením tepla emitovaného mikroelektronikou vozítka.

V roce 1999 vyslala Americká kosmická agentura (NASA a Laboratoř tryskových pohonů (JPL) do kosmu sondu s úkolem sesbírat vzorky kometárního a mezihvězdného prachu do lapače vyrobeného z křemíkového aerogelu. Díky schopnosti aerogelu dobře přenášet mechanickou energii byly částice prachu zachyceny a nijak nedeformovány, přestože narážely do aerogelových lapačů až dvanáctkrát rychleji než projektily ze samopalu. Obsahem návratového pouzdra je aerogel o ploše cca 1000 cm2, který by měl obsahovat miliony částic. Vzorky částic umožní získat obraz o složení a dynamice rané Sluneční soustavy.

V dnešní době má Aerogel díky svým unikátním vlastnostem na svém kontě již 15 záznamů v Guinnessově knize rekordů, například jako látka s nejmenší hustotou nebo jako nejlepší izolační látka. Látka si čím dál více nachází uplatnění jako tepelná izolace ve stavebnictví při řešení kritických míst i jako izolace v průmyslu.