Logo izolace | Aerogel

Výroba tepelných izolací Aerogel

Aerogel se vyrábí z gelu oxidu křemičitého (SiO2) při vysokých tlacích a teplotách s přídavkem katalyzátorů. Po odstranění veškeré kapalné složky z gelu vznikne těleso s miliardami skořápek z křemíku, které zaručuje celé struktuře odolnost proti působení tlaku. Celý tento proces se nazývá superkritické vysoušení a jedině během tohoto děje nedojde při sušení křemičitého gelu k deformaci a zhroucení křemíkových skořepin.

Aerogels® je výrobkem americké firmy Aspen Aerogels®. Jedná se o syntetický, amorfní silicagel, který se nanáší na flexibilní substrát z tkaniny, čímž je vytvořen materiál s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi umožňující vytvoření flexibilní krycí vrstvy. Aby aerogel splňoval požadavky zákazníků, používá Aspen Aerogels® množství aerogelových přísad a substrátů.

Ve výrobcích Aspen Aerogels® se používají nanoporézní struktury, které omezují mechanismy přenášení tepla na minimum.

Společnost PROPASIV s.r.o. vám dodá aerogelové izolace pro různé způsoby využití, např.:

  • Spaceloft – zateplení obytných a administrativních budov
  • Spaceloft A2 – zateplení obytných a administrativních budov s požadavkem na nehořlavost
  • Pyrogel ®XT – průmyslové aplikace při vysokých teplotách do 650°C
  • Pyrogel ®XTF - průmyslové aplikace při vysokých teplotách do 650°C s požární odolností 30 – 90 min (podle typu struktury)
  • Cryogel ®Z - zateplení mrazicích boxů a konstrukcí s požadavkem na vysokou nepropustnost vodních par a odolnost při nízkých teplotách